Từ điển Anh Việt


Sản phẩm của vix.vn

HOT Vi-X Click Translate New (21/03/2019)

Phần mềm đọc text, dịch từ click chuột, dịch clipboard.
- Quét ảnh ký tự latin.
- Dịch clipboard tất cả ngôn ngữ.