Vi-X Click Translate

Version: 1.0.1 (bản chính thức 23/03/2019)
Bản quyền: vix.vn (free)


Phần mềm đọc text, dịch từ click chuột, dịch clipboard.

- Quét ảnh ký tự latin.

- Dịch clipboard tất cả ngôn ngữ.

Chức năng:

 • Quét ảnh lấy text từ click chuột:
  • Shift + Chuột phải : Dịch văn bản tự động
  • Ctrl + Chuột phải : Dịch từ tự động
 • Lấy text từ Clipboard (Ctrl-C):
  • Ctrl + B : Dịch text tự động
 • Đọc tất cả ngôn ngữ bằng Google Speech

Cập nhật:

ver 1.0.1 23/03/2019:

 • Khắc phục sự cố bị treo

ver 1.0.0 21/03/2019:


Yêu cầu::

 • Microsoft Visual C++ 2017 : vc_redist.x86.exe
 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 :  Microsoft .NET Framework 4.5.2 (Web Installer).
 • DOWNLOAD free


  Hãy để lại lời nhắn nếu bạn quan tâm bất cứ điều gì về chúng tôi.