× Trang chủ Từ điển Trung Việt Từ điển Anh Việt Dịch văn bản Vi-X Click Translate Game ô chữ Tiếng Anh

Game giải ô chữ

Cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả với 300.000 từ vựng Anh-Anh/Anh-Việt

Độ khó :

Hướng dẫn game giải ô chữ

-Chọn cấp độ chơi: Dễ / Vừa / Khó.
-Bấm nút "Tạo ô chữ" để tạo game mới.
-Bấm nút "c1" để xem nghĩa của từ hàng dọc.
-Bấm nút "d1","d2",... để xem nghĩa của các từ của hàng ngang.
(Nội dung của từ dựa theo từ điển Anh-Anh, Anh-Việt đang có trên Vix.vn)
-Bấm vào ô chữ bạn cần đoán bên dưới sau đó bấm vào ô ký tự ở trên tương ứng.

Xem thêm


Tìm từ/câu
BÌNH LUẬN: